Monday, July 16, 2018

Microsoft Identity Manager 2016 SP1 hotfix (4.5.26.0) Released

A new hotfix for MIM 2016 has been released. A little interesting note is the support for Group Managed Service Accounts that is mentioned in the release notes. I'll have to dig further into that.

Anyway, you can grab it here - https://blogs.technet.microsoft.com/iamsupport/2018/07/16/support-release-mim2016-microsoft-identity-manager-2016-sp1-hotfix-4-5-26-0-released/

See you in the metaverse,
Soren

1 comment:

Đồ gia dụng said...

Bạn đang sở hữu một quán trà sữa nhỏ, gần ven đường và băn khoăn có nên lắp cửa lưới chống muỗi cho quán trà sữa của mình hay không? Nếu bạn cũng đang quan tâm tới thông tin này. Mời bạn tham khảo thông tin ở bài viết dưới đây nhé
Có nên lắp cửa lưới chống muỗi cho quán cà phê hay không?